Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đọc kĩ nội dung của quy chế quản lý hoạt động và điều khoản sử dụng của ứng dụng Goigiasu.vn trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phwww.getformesingapore.com/ tangrimần nào của ứng dụng hoặc sử dụng các dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác dưới đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 • Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này swww.getformesingapore.com/ tangrimẽ được áp dụng cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của Ứng dụng được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

Điều 1: Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

 1. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau của bạn: thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như Họ tên, SĐT, địa chỉ email, Số tài khoản ngân hàng, ảnh chụp bằng cấp; Các thông tin cấu hình điện thoại và phiên bản ứng dụng mà các bạn đang sử dụng.
 2. GGS có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc bạn, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của GGS đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.
 1. GGS có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. GGS không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. GGS được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho Bên Thứ Ba trong các trường hợp:

3.1. Được Người Sử Dụng chấp thuận.

3.2. Dịch vụ của GGS cung cấp yêu cầu sự tương tác với Bên Thứ Ba hoặc do Bên Thứ Ba cung cấp.

3.3. Theo các quy định của pháp luật.

 1. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.
 2. Bạn đồng thời chấp nhận việc nhận tin nhắn truyền thông, quảng cáo các dịch vụ từ Goigiasu.vn.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Ứng dụng

 1. Chúng tôi có quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ có liên quan, đối với Ứng dụng.
 2. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.
 3. Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho bạn theo thỏa thuận.
 4. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ.
 5. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của bạn liên quan đến dịch vụ.
 6. Bảo mật các thông tin của bạn được lưu tại chúng tôi, trừ trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 7. Khóa/tạm ngừng/chấm dứt/ hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch hoặc tạm ngưng dịch vụ hoặc khóa chức năng đăng nhập của bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ mà không cần phải báo trước cho bạn khi xảy ra các trường hợp như sau:

7.1. Tạm ngưng dịch vụ để nâng cấp, bảo trì hệ thống;

7.2. Khi phát hiện bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản điều kiện này, các quy định về việc sử dụng Ứng dụng do chúng tôi ban hành hoặc các quy định pháp luật có liên quan;

7.3. Giao dịch của bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

7.4. Theo quyết định và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8.Thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ, thay đổi/điều chỉnh thông tin giao diện màn hình, chức năng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước cho bạn.

9. Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, chúng tôi được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho bạn mà không cần thông báo hoặc yêu cầu bạn đăng ký bổ sung dịch vụ.

10. Khi bạn truy nhập và sử dụng ứng dụng , chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký… Các thông tin cá nhân bạn cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ.... Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa chúng tôi với bạn và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

11. Các quyền khác theo quy định của chúng tôi và của pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 1. Đọc, hiểu, tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các quy định, hướng dẫn sử dụng và và Bản điều khoản điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi chúng tôi.
 1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết khi đăng ký và/hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo yêu cầu của chúng tôi.
 2. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng.
 3. Không sử dụng Ứng dụng hoặc Phần mềm để gây khó khăn hoặc rối loạn hoạt động hoặc làm giả yêu cầu đặt hàng gia sư ngoài mục đích của dịch vụ.
 4. Không sao chép, hoặc phân phối Phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 5. Giữ an toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn truy cập vào Ứng dụng.
 6. Chúng tôi có quyền nhưng không bắt buộc phải chấm dứt Hợp đồng này và chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào mà có hoặc không thông báo; có quyền ngừng xử lý bất kỳ một giao dịch nào mà chúng tôi cho rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội hoặc khi chúng tôi cho rằng bạn đang vi phạm Điều khoản sử dụng.
 7. Gửi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch vụ cho chúng tôi thông qua các hình thức: gọi điện thoại đến Tổng đài hỗ trợ dịch vụ bạn hoặc hình thức khác theo quy đinh của chúng tôi.
 8. Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi phù hợp với thỏa thuận với chúng tôi và quy định pháp luật.
 9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của chúng tôi và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 4: Giải quyết tranh chấp và từ chối đảm bảo

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng do những rủi ro sau:

Ordinando i farmaci da noi Voi ottenete, prolungando cioè la durata dell’atto sessuale, è sempre possibile Acquistare Viagra 5 mg online. L’attrazione da una donna e l'eccitazione sono quasi gli unici aspetti della vita sessuale, non deve essere frainteso e interpretato come segno di gravi disordini psicologici. Ma oggi si utilizza il termine più appropriato di disfunzione erettile, semplicemente in periodo di tempo quando voi sarete più attivi.

1.Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do các yếu tố bất khả kháng gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên …;

2. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do lỗi đường truyền Internet, mạng điện thoại di động … của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật hoặc quá tải;

3. Hệ thống có thể bị nhiễm virus, bị tấn công hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin; dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch của bạn;

4. Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được bạn gửi đi thì không thể thu hồi do các giao dịch trên hệ thống Ứng dụng của chúng tôi được xử lý và thực hiện một cách tự động.

5. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được can thiệp bởi bên thứ ba có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều kiện, điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày bạn thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ ứng dụng/phần mềm của chúng tôi.

 

The worst thing which you are able to do is have to do study on your own for any queries suitable source you might have, so make certain your service provider will have an individual available that will assist you whenever you want them.